Lộ Trình Chiến Lượt Kinh Doanh Của Doanh Nghiệp Việt Nam 2016 – 2010

13/12/2018
Ông Nguyễn Trí Hiếu - Chuyên gia tài chính ngân hàng trình bày về xu hướng phát triển và tư vấn chiến lược kinh doanh cho doanh nghiệp Việt Nam. Rất nhiều thông tin bổ ích từ chương trình giúp cho các doanh nghiệp Việt Nam hình dung ra thị trường chung và tìm định hướng phát triển ph�� hợp...

Bà Nguyễn Thị Ngọc Hiền Được Bổ Nhiệm Làm Tân Chủ Tịch Của Hội Doanh Nhân BNI Strong Chapter Nhiệm Kỳ 4

11/12/2018
  Ngày 03-04-2018, Strong Chapter tổ chức ngày chuyển giao ban LT nhiệm kỳ 4, công tác chuẩn bị ngày lễ chuyển giao chưa đầy 2 tuần, với sự nổ lực và cam kết hành động 100% anh chị em Strong đã có một ngày Chuyển giao thành công hơn mong đợi. Phần tổng kết tuần trong buổi họp với...
Copyright © 2016 baobiductrung.vn