Lộ Trình Chiến Lượt Kinh Doanh Của Doanh Nghiệp Việt Nam 2016 – 2010 13/12/2018

Ông Nguyễn Trí Hiếu – Chuyên gia tài chính ngân hàng trình bày về xu hướng phát triển và tư vấn chiến lược kinh doanh cho doanh nghiệp Việt Nam.

Image title

Rất nhiều thông tin bổ ích từ chương trình giúp cho các doanh nghiệp Việt Nam hình dung ra thị trường chung và tìm định hướng phát triển ph�� hợp cho doanh nghiệp của mình.

Image title
Copyright © 2016 baobiductrung.vn